Skip to content

کلمات ضروری زبان انگلیسی

  • by

کلمات ضروری زبان انگلیسی در فهرست زیر قابل مشاهده می باشند.

روی هر عنوان   کلیک نمایید درس مربوط باز می شود.

 

 

 بخش 9 درس 8 تکمیل شد 
این سطح 99 درصد سوالات بخش لغت تمام آزمون های جهان را شامل می شود.
درس ابتدایی سطح سه از لینک زیر قابل مطالعه می باشد.

 

there’s a famous quote from Upton Sinclair.
“It’s difficult to get a man to understand something
when his salary depends on not understanding it.”

کلمات ضروری زبان انگلیسی

برای وارد شدن به درس ها روی عنوان ها کلیک نمایید

کلمات رنگی شده این بخش کلمات پر کاربرد آزمون های زبان ارشد و دکترا می باشند اما بدون شک تمامی کلمات مهم می باشند

لطفا در کانال لغات  محصوص آزمون های تافل، آیلتس، کنکور منحصرا زبان، ارشد و دکترا هم عضو شوید

 

Level 1

Download the sound files of the part 1

First Link (104 MB)

Back up Link

 

Lesson 1 of part 1

The Lion and the Rabbit

The Lion and the Rabbit

afraid, agree, angry, arrive, attack, bottom, clever, cruel, finally, hide, hunt, lot, middle, moment, pleased, promise, reply, safe, trick, well


Lesson 2 of part 1

The laboratory

 

adventure, approach, carefully, chemical, create, evil, experiment, kill, laboratory, laugh, loud, nervous, noise, project, scare, secret, shout, smell, terrible, worse


Lesson 3 of part 1

The Report

The Report

alien, among, chart, cloud, comprehend, describe, ever, fail, friendly, grade, instead, library, planet, report, several, solve, suddenly, suppose, universe, view


Lesson 4 of part 1

The Dog’s Bell

The Dog’s Bell

appropriate, avoid, behave, calm, concern, content, expect, frequently, habit, instruct, issue, none, patient, positive, punish, represent, shake, spread, stroll, village


Lesson 5 of Level 1

The Jackal and the Sun Child

aware, badly, belong, continue, error, experience, field, hurt, judgment, likely, normal, rare, relax, request, reside, result, roll, since, visible, wild


Lesson 6 of Level 1

The Friendly Ghost

advantage, cause, choice, community, dead, distance, escape, face, follow, fright, ghost, individual, pet, reach, return, survive, upset, voice, weather, wise


Lesson 7 of Level 1

The Best Prince

The Best Prince

allow, announce, beside, challenge, claim, condition, contribute, difference, divide, expert, famous, force, harm, lay, peace, prince, protect, sense, sudden, therefore


Lesson 8 of Level 1

How the Sun and the Moon Were Made

how-the-sun-and-the-moon-were-made

 

accept, arrange, attend, balance, contrast, encourage, familiar, grab, hang, huge, necessary, pattern, propose, purpose, release (vapor, vapour), require, single, success, tear, theory


Lesson 9 of Level 1

The Starfish

The Starfish

against, beach, damage, discover, emotion, fix, frank, identify, island, ocean, perhaps, pleasant, prevent, rock, save, step, still, taste, throw, wave


Lesson 10 of Level 1

The First Peacock

The First Peacock

benefit, certain, chance, effect, essential, far, focus, function, grass, guard, image, immediate, primary, proud, remain, rest, separate, site, tail, trouble


Lesson 11 of Level 1

Princess Rose and the Creature

 

anymore, asleep, berry, collect, compete, conversation, creature, decision, either, forest, ground, introduce, marry, prepare, sail, serious, spend, strange, truth, wake


Lesson 12 of Level 1

The Crazy Artist

The Crazy Artist

 alone, apartment, article, artist, attitude, compare, judge, magazine, material, meal, method, neighbor, professional, profit, quality, shape, space, stair, symbol, thin


Lesson 13 of Level 1

The Farmer and the Cats

The Farmer and the Cats

blood, burn, cell, contain, correct, crop, demand, equal, feed, hole, increase, lord, owe, position, raise, responsible, sight, spot, structure, whole


Lesson 14 of Level 1

A Magical Book

A Magical Book

coach, control, description, direct, exam, example, limit, local, magical, mail, novel, outline (facet), poet, print, scene, sheet, silly, store, suffer, technology


Lesson 15 of Level 1

The Big Race

The Big Race

across, breathe, characteristic, consume, excite, extreme, fear, fortunate, happen, length, mistake, observe, opportunity, prize, race, realize, respond, risk, wonder, yet


Lesson 16 of Level 1

Adams County’s Gold

Adams County’s Gold

academy, ancient, board, century, clue, concert, county, dictionary, exist, flat, gentleman, hidden, maybe, officer, original, pound, (devein) process, publish, theater, wealth


Lesson 17 of Level 1

The Race for Water

 The Race for Water

appreciate, available, beat, bright, celebrate, determine, disappear, else, fair, flow, forward, hill, level, lone, puddle, response, season, solution, waste, whether


Lesson 18 of Level 1

The Little Red Chicken

The Little Red Chicken

argue, communicate, crowd, depend, dish, empty, exact, fresh, gather, indicate, item, offer, price, product, property, purchase, recommend, select, tool, treat


Lesson 19 of Level 1

Shipwrecked

Shipwrecked

alive, bone, bother, captain, conclusion, doubt, explore, foreign, glad, however, injustice, international, lawyer, mention, policy, social, speech, staff, toward, wood


Lesson 20 of Level 1

The Seven Cities of Gold

The Seven Cities of Gold

achieve, advise, already, basic, bit, consider, destroy, entertain, extra, goal, lie, meat, opinion, real, reflect, regard, serve, vegetable, war, worth


Lesson 21 of Level 1

Katy

katy

 

appear, base, brain, career, clerk, effort, enter, excellent, hero, hurry, inform, later, leave, locate, nurse, operation, pain, refuse, though, various


Lesson 22 of Level 1

A Better Reward

 

actual, amaze, charge, comfort, contact, customer, deliver, earn, gate, include, manage, mystery, occur, opposite, plate, receive, reward, set, steal, thief


Lesson 23 of Level 1

The Camp

The Camp

 

advance, athlete, average, behavior, behind, course, lower, match, member, mental, passenger, personality, poem, pole, remove, safety, shoot, sound, swim, web


Lesson 24 of Level 1

A Strong Friendship

A Strong Friendship

 

block, cheer, complex, critic, event, exercise, fit, friendship, guide, lack, passage, perform, pressure, probable, public, strike, support, task, term, unite


Lesson 25 of Level 1

Joe’s Pond

Joe’s Pond

associate (associative), environment, factory, feature, instance, involve, medicine, mix, organize, period, populate, produce, range, recognize, regular, sign, tip, tradition, trash, wide


Lesson 26 of Level 1

Archie and His Donkey

Archie and His Donkey

advice, along, attention, attract, climb, drop, final, further, imply, maintain, neither, otherwise, physical, prove, react, ride, situated, society, standard, suggest


Lesson 27 of Level 1

The Spider and the Bird

The Spider and the Bird

actually, bite, coast, deal, desert, earthquake, effective, examine, false, gift, hunger, imagine, journey, puzzle, quite, rather, specific, tour, trip, value


Lesson 28 of Level 1

The Party

The Party

band, barely, boring, cancel, driveway, garbage, instrument, list, magic, message, notice, own, predict, professor, rush, schedule, share, stage, storm, within


Lesson 29 of Level 1

How the World Got Light

How the World Got Light

advertise, assign, audience, breakfast, competition, cool, gain, importance, knowledge, major, mean, prefer, president, progress, respect, rich, skill, somehow, strength, vote


Lesson 30 of Level 1

Cats and Secrets

Cats and Secrets

 

above, ahead, amount, belief, center, common, cost, demonstrate (demonstrative, demonstration, demonstrable), different, evidence, honesty, idiom, independent, inside, master, memory, proper, scan, section, surfaceLevel 2

Download the sound files of the Level 2

First Link (97 MB)

First link

Back up Link

Lesson 1 of  Level 2

The Twelve Months

 

anxious, awful, consist, desire, eager, household, intent, landscape, lift, load, lung, motion, pace, polite, possess, rapidly, remark, seek, shine, spill


Lesson 2 of  Level 2

The Dragon

The Dragon

bring, castle, command, counsel, ensure, explosion, jewelry, land, meteor, monster, northern, remote, southern, statue, steam, submit, temple, upper, weed, wing


Lesson 3 of  Level 2

The Battle of Thermopylae

The Battle of Thermopylae


arrow, battle, bow, brave, chief, disadvantage, enemy, entrance, hardly, intend, laughter, log, military, obey, secure, steady, trust, twist, unless, weapon, (shield, Spartan , stick)


Lesson 4 of  Level 2

The Deer and His Image

The Deer and His Image

 

chest, confidence, consequence, disaster, disturb, estimate, honor, impress, marathon, narrow, pale, rough, satisfy, scream, sensitive, shade (leggy), supplement (supplementary, cannibal, cannibalize ), terror, threat, victim


Lesson 5 of  Level 2

May 29,1953

 

ancestor, angle, boot, border, congratulate, frame, heaven, incredible, legend, praise, proceed, pure, relative, senior, silent, sink, superior, surround, thick, wrap (Bubble wrap, saran wrap)


Lesson 6 of  Level 2

The Frog Prince

The Frog Prince

abroad, anger, bride, brief, chase, disappoint, dive, exchange, favor, fee, forever, guy, lovely, mood, palace, permit, protest, sculpture, tribe, youth


Lesson 7 of  Level 2

A Beautiful Bird

A Beautiful Bird

basis, biology, cage, colleague (without further ado), colony, debate ( economic hardship ), depart, depress, factual, fascinate, mission, nevertheless, occupation, overseas, persuade (inroad), route, ruins, scholar, significant, volcano


Lesson 8 of  Level 2

Tricky Turtle

Tricky Turtle

 

broad, bush, capable, cheat, concentrate, conclude ( crumb ), confident, considerable, convey, definite, delight, destination, dictate, edge, path, resort, shadow, succeed, suspect, valley


Lesson 9 of  Level 2

The Tale of Bartelby O’Boyle

The Tale of Bartelby O’Boyle

 

admire, aid, attempt, authority, capital, cooperate, defend, destruction, disorder, division, enable, frustrate, govern, plenty, relieve, reputation, royal, slave, struggle, stupid


Lesson 10 of  Level 2

Blackbeard

Blackbeard

 

citizen, council, declare, enormous, extraordinary, fog, funeral, giant, impression, income, mad, ought, resist, reveal, rid, sword, tale, trap, trial, violent


Lesson 11 of  Level 2

Dinosaur Drawings

Dinosaur Drawings


admission, astronomy, blame, chemistry, despite, dinosaur, exhibit, fame, forecast, genius, gentle, geography, interfere, lightly, principal, row, shelf, spite, super, wet


Lesson 12 of  Level 2

The Mean Chef

The Mean Chef

 

abuse, afford, bake, bean, candle, convert, debt, decrease, fault, fund, generous, ingredient (cement), insist, mess, metal, monitor, oppose, passive, quantity, sue


Lesson 13 of  Level 2

The Cat and the Fox

The Cat and the Fox

anxiety, army, billion, carve, consult, emergency, fortune, guarantee, hike, initial (memo, dress code), intense, lend, peak, potential, pride, proof, quit, spin, tiny, tutor ( tutorial)


Lesson 14 of  Level 2

The Good Student

student

 

apparent, blind, calculate, chat, commit (heinous, trafficker ), compose, dormitory, exhaust, greenhouse, ignore, obvious, physics, portion, remind, secretary, severe, talent, thesis, uniform, vision


Lesson 15 of  Level 2

The Lucky Knife

The Lucky Knife

absorb, boss, committee, contract, crew, devote, dig, dine, donate, double, elevate, flavor, foundation , generation, handle, layer, mud, smooth, soil, unique


Lesson 16 of  Level 2

Prince Sam

Prince Sam

 

chamber, deny, document, emphasize, fever, flu, freeze, gesture, interrupt, last, likeness , moreover, perspective, rational, recover, rely, shock, shy, stare, thus


Lesson 17 of  Level 2

Henry Ford’s Famous Car

Henry Ford’s Famous Car

 

aim, attach, bet, carriage, classic, commute, confirm, criticize, differ, expense, formal, height, invent, junior, labor, mechanic, prime, shift, signal, sincere


Lesson 18 of  Level 2

The Priest

The Priest

 

ability, agriculture, cartoon, ceiling, convince, curious, delay, diary, element, faith, grain, greet, investigate, joy, label, monk, odd, pause, priest, profession


Lesson 19 of  Level 2

Mrs. May and the Green Girl

 

adopt, beg, beyond, costume, exclaim, extend, fool, forbid, illustrate, indeed, interpret, kindly, motive, nest, origin, reception, reject, silence, stream, tone


Lesson 20 of  Level 2

Albert Einstein

Albert Einstein

 

accomplish, approve, approximate, barrier, detect, duty, elementary, failure, gradual, immigrant, insert, instant, poverty, pretend, rank, recognition, refrigerate, rent, retire, statistic


Lesson 21 of  Level 2

From the Earth to the Stars

astronaut, awake, courage, float, grant, gravity, jewel, miner, mineral, participate, permission, pour, presence, raw, satellite, scale, skip, stretch, telescope, underground


Lesson 22 of  Level 2

The Farm Festival

alarm, apart, arrest, award, breed, bucket, contest, convict (apprehend) , garage, journalist, pup, qualify, repair, resume, rob, slip, somewhat, stable, tissue, yard


Lesson 23 of  Level 2

The Clever Thief

The Clever Thief

 

alike, annoy, architecture, artificial, chain, distinct, distinguish, dust, excitement, heal, inherit, manner, mount, roof, shortage, solid, stock, substance, tomb, wound


Lesson 24 of  Level 2

The Doctor’s Cure

This image has an empty alt attribute; its file name is The-Doctor-hospital.jpg

 

bath, bend, chew, disabled, fantastic, fiction, flag, inspect, journal, liquid, marvel, nutrient, overcome, recall, regret, soul, sufficient, surgery, tough, tube


Lesson 25 of  Level 2

The Criminal

 

admit, bin, bowl, cabin, cash, criminal, dozen, elder, facial, fence, inspire, mere, neat, occasion, penalty, rude, settle, vehicle, wallet, yell


Lesson 26 of  Level 2

The Two Captains

 

accuse, adjust, amuse, coral, cotton, crash, deck, engage, firm, fuel, grand, hurricane, loss, plain, reef, shut, strict, surf, task, zone


Lesson 27 of  Level 2

The Duke and the Minister

 

apology, bold, capture, cardinal, duke, expose, guilty, hire, innocent, jail, minister, ordinary, permanent, preserve, pronounce, resemble, symptom, tobacco, twin, witch


Lesson 28 of  Level 2

The Fisherman

 

accompany, bare, branch, breath, bridge, cast, dare, electronic, inn, net, philosophy, pot, seed, sharp, sort, subtract, tight, virtual, weigh, whisper


Lesson 29 of  Level 2

Osiris and the Nile

osiris-and-the-nile

 

abstract, annual, clay, cloth, curtain, deserve, feather, fertile, flood, furniture, grave, ideal, intelligence (intelligent), nowadays, obtain, religious, romantic, shell, shore, wheel


Lesson 30 of  Level 2

The Taxi Driver

the-taxi-driver

 

appeal, assume, borrow, client, downtown, dull, embarrass, fare, former, formula, found, invest, loan, practical, quarter, salary, scholarship, temporary, treasure, urgeLevel 3

Download the sound files of the Level  3  (101 MB)

Lesson 1  of  Level 3

The Real St. Nick

 

arise, benefactor, blacksmith, charitable, chimney, compensate, encounter, exceed, forge,  humble, iron, ladder, modest, occupy, penny, preach, prosper, province, satisfaction, sustain


Lesson 2 of  Level 3

The Shepherd and the Wild Sheep

 

acquire, awkward, caretaker, deceive, discourage, fake, hatred, hut, inferior, lodge, neglect, newcomer, offense, overlook, repay, ridiculous, satisfactory, shepherd, venture, wheat


Lesson 3 of  Level 3

The Boy and his Sled

 

alley, ax, bunch, chore, decent, disgrace, elbow, grateful, irritate, kid, loose, offend, overnight, persist, pine, scar, sensation, sled, tease, valentine


Lesson 4 of  Level 3

Tiny Tina

 

bloom, compact, curl, decay, dessert, dip, distant, eclipse, fairy, grace, leisure, mankind, passion, pillow, pulse, refresh, sneeze, spice, whistle, wool


Lesson 5 of  Level 3

Trick or Treat!

trick-treat

 

acquaint, cemetery, curse, disguise, fancy, flashlight, hood, inhabitant, nourish, pirate, publication, riddle, rot, scare, shortly, skeleton, spoil, starve, thrill, wicked


Lesson 6 of  Level 3

The Senator and the Worm

 

alert, broadcast, bulletin, bump, chop, closet, console, district, drawer, endure, execute, grasp, rear, senator, skull, stir, tap, tremendous, underneath, worm


Lesson 7 of  Level 3

Patsy Ann

 

abandon, ambitious,bark, bay, brilliant, chin, complaint, deaf, enthusiastic, expedition, horizon, loyal, mayor, mutual, overweight, refuge, restore, rub, senses, veterinarian


Lesson 8 of  Level 3

The Anniversary Gift

 

anniversary, arithmetic, ashamed, burst, carpenter, coal, couch, drip, elegant, fabric, highlands, ivory, mill, needle, polish, sew, shed, thread, trim, upwards


Lesson 9 of  Level 3

Dalton vs. the Bully

 

ail, ally, boast, bounce, bully, carbohydrate, crawl, defeat, dial, dominant, mercy, nod, opponent, quarrel, rival, sore, sting, strain, torture, wrestle


Lesson 10 of  Level 3

Anna the Babysitter

anna-the-babysitter

 

absence, aloud, bald, blanket, creep, divorce, imitate, infant, kidnap, nap, nowhere, pat, relief, reproduce, rhyme, suck, urgent, vanish, wagon, wrinkle


Lesson 11 of  Level 3

Peter and the Dwarf

 

abnormal, bamboo, blossom, compass, dialect, dishonest, dwarf, ecosystem, fatal, impatient, leaf, manuscript, marsh, patience, perfume, pond, proverb, pursuit, recite, wilderness


Lesson 12 of  Level 3

The Ice Cream Cone Explosion

 

anticipate, barrel, beam, casual, caution, contrary, deliberate, dissolve, explode, fasten, germ, kit, puff, rag, scatter, scent, steel, swift, toss, triumph


Lesson 13 of  Level 3

Sheriff Dan

 

aboard, bitter, bullet, devil, drift, enforce, fountain, harbor, inhabit, march, millionaire, port, sheriff, startle, sweat, trigger, unify, vessel, voyage, worship


Lesson 14 of  Level 3

The Helpful Apprentice

 

apprentice, assure, bandage, bleed, bond, chef, crown, departure, diligent, emperor, fiber, horrible, impolite, kneel, luxury, massive, panic, priority, robe, scold


Lesson 15 of  Level 3

Why Monkey Has No Home

 

affair, assembly, bless, cereal, cheerful, diameter, exploit, famine, harvest, merry, nut, pardon, pharaoh, ripe, roast, routine, scheme, slim, stove, theft


Lesson 16 of  Level 3

Matthew Learns a Lesson

Matthew Learns a Lesson

 

 adolescent, aptitude, compliment, hinder, journalism, jury, justice, liberty, literary, pharmacy, pill, presume, privacy, punishment, sensible, slice, sorrow, straw, swell, tidy


Lesson 17 of  Level 3

The Magic Cup

cup

 

affection, agency, ash, confine, dismiss, erupt, fate, lava, miserable, navigate, originate, remainder, retrieve, shallow, slope, span, superstition, sympathy, vibrate, wander


Lesson 18 of  Level 3

The Knight’s Plan

knight

armor, blaze, boom, cliff, flame, independence, invasion, knight, lightning, rebel, retreat, revolution, spear, steep, summit, thunder, troops, warrior, withdraw, yield


Lesson 19 of  Level 3

The Magic Pear Tree

pear-tree

 

bench, confront, daisy, dispute, horror, incident, mist, object, orphan, plot, pregnant, rage, revenge, shame, sigh, sneak, spare, stem, supper, tender


Lesson 20 of  Level 3

Little Wolf and Mother Wolf

beneath, cub, dawn, dissatisfied, ease, evident, hail, howl, leap, magnificent, necessity, outcome, pile, profound, seize, squeeze, supreme, terrific, trait, vital (prey, forest, den, cub)


Lesson 21 of  Level 3

The Old Man with a Bump

bump

accustomed, affirm, astonished, bang, clan, dim, emphasis, fable, feast, glow, hollow, instinct, joint, leak, physician, sacrifice, stiff, stroke, tragic, tune


Lesson 22 of  Level 3

The Circus

circus

accommodate, circus, coincide, commission, dose, dye, extent, gender, headline, informal, inquire, messenger, peer, portrait, pose, ranch, steer, stripe, tame, tempt


Lesson 23 of  Level 3

Lazy Hans

Aborigine, ban, cautious, confess, cottage, daytime, desperate, fade, fierce, gamble, lawn, mow, outlaw, prospect, purse, rod, seldom, shave, terrified, wizard


Lesson 24 of  Level 3

The Bremen Town Musicians

baggage, bulb, bundle, cattle, flee, graze, greed, herd, initiate, lane, luggage, nerve, optimist, parade, pave, phantom, portable, poster, scratch, symphony, widow


Lesson 25 of  Level 3

How Did Greenland Get Its Name?

circulate, consequent, derive, drown, dynasty, fraction, frost, illusion, invade, lieutenant, marine, merit, navy, polar, ray, resign, suicide, tremble, underlying, via


Lesson 26 of  Level 3

Everyone is Special

alter, aside, autumn, blend, collapse, crush, curve, disgusting, drain, embrace, envy, fireworks, flour, fuse, ginger, jealous, paste, receipt, wipe, wire


Lesson 27 of  Level 3

Pizarro and the Inca Gold

Hidden Gold of the Incas

acknowledge, ambassador, blonde, conquer, drag, exaggerate, heritage, insult, meanwhile, necklace, noble, precious, prejudice, rumor, sin, spectacle, stack, suspicious, tin, vase


Lesson 28 of  Level 3

The Boy Who Saved the Town

the-boy-who-saved-the-town

ache, arctic, canal, chemist, chill, congress, dairy, descend, grocer, hesitate, institution, jog, merchant, poke, postpone, splash, stubborn, suburb, tide, tragedy


Lesson 29 of  Level 3

An Interesting Life

an-interesting-life

 

bomb, certificate, circumstance, coffin, cope, criticism, devastate, frown, gaze, glance, grief, groom, license, microscope, nuclear, portray, rotate, souvenir, submarine, trace


Lesson 30 of  Level 3

The Kitten and the Caterpillar

the-kitten-and-the-caterpillar

appliance, basin, broom, caterpillar, cupboard, delicate, emerge, handicap, hook, hop, laundry, pursue, reluctant, sleeve, spine, stain, strip, swear, swing, utilizeLevel 4

Download the sound files of the Level  4  (110 MB)

Lesson 1 of  Level 4

The History of Chocolate

The History of Chocolate

aroma (whiff, diffuser ), beverage, cluster (savannah), combine, condensed, contemporary, cultivate, divine, humid, odor, palate (cleft), paradise, plantation, rapid, rate, soothing, subtle, texture, toxic, vary


Lesson 2 of  Level 4

Monkey Island

Monkey Island

 

accident, admiral, arc, character, conscience, fiery, flesh, grapefruit, hay, horrified, kerosene, loop, paddle, raft, sour, stake, steward, string, thorn, wreck


Lesson 3 of  Level 4

The Young Man and the Old Man

The Young Man and the Old Man

 

admonish, audible, awesome, beware, brag, conscious, disagree, echo, eventual, hint, idiot, immense, indirect, option, pastime, perfect, pinpoint, switch, thorough, torment


Lesson 4 of  Level 4

The tricky fox

Fox

 

beak, damp, disapprove, except, flight, fond, immoral, ivy, moan, oblivious, perish, pit, rim, roost, slippery, soar, trivial, typical, utterly, weep


Lesson 5 of  Level 4

The Magic Computer

The Magic Computer

 

awhile, cyberspace, edit, essay, evaluate, faint, global, gymnasium, highlight, ignorant, index, lecture, moral, operate, private, recent, resolution, semester, typewritten, weird


Lesson 6 of  Level 4

Jack Frost and the Pudding

Jack Frost and the Pudding

 

absolute, alas, attentive, cape, envision, evenly, folk, melt, patch, pleasure, pop, pudding, rail, recipe, role, shrink, soak, spark, spirit, suit, (simmer)

 Lesson 7 of  Level 4

The architect plan

Plan

 

account, architect, conceal, crime, deed, gratitude, habitat, intervene (intervention, interventionist ), landmark, legal, memorable, oblige, offence, proclaim, rally, resolve, resource, sentence, volunteer, witness, (sparrow)Lesson 8 of  Level 4

Janie and the Music Player

 

Janie and the Music Player

 

access, conduct, constant, crack, device, enclose, grip, halt, impending, influence, law, mode, perspire, replace, snap, sly, tend, valid, version, whatsoever


Lesson 9 of  Level 4

Growing to be Great

Growing to be Great

 

alongside, appetite, assist, breeze, defy, display, efficient, feeble, forgive, lively, majestic, nor, outraged, pessimistic, rumor, slap, smash, subject, wage, whereas


Lesson 10 of  Level 4

Anton’s Great Discovery

This image has an empty alt attribute; its file name is microscope-bacteria.jpg

 

animate, classify, concede, concept, construct, decade, diagram, ferry, handy, isolate, longing, numerous, particle, plea, refrain, review, sophisticated, surrender, upright (saddle), worthwhile


Lesson 11 of  Level 4

How a Singer Helped Win the War

how-a-singer-helped-win-the-war

 

alliance, applause (Round of something), armed, authoritative (laureate), ceremony, culture, defense, detail, diverse, enchant (first off), equip, exception, genre, impact, lure (appendage), obstacle, shelter, sort, supply, vain


Lesson 12 of  Level 4

The Sun and the North Wind

the-sun-and-the-north-wind

 

alternative, avenue, belly, bid (auction, auctioneer, to have second thought), blow, conflict, continent (incontinent, constipated, constipation, doubly, bladder, intercontinental, poo), current, disrespect, enthusiasm (lose heart), harsh, lean, meantime, mischief, muscle, rescue, succession (polygamy), terrain, timid, violence


Lesson 13 of  Level 4

The Big Race

the-big-race

 

affect (Fatherlessness), autograph, bead (medallion), brew, charm, destiny, horn, irritable, lag, maximize, nightmare, nutritious, protein, signature, stuff, subconscious, van, warn, workout, zoom, (gland, pituitary)


Lesson 14 of  Level 4

The Brothers and the Bread

the-brothers-and-the-bread

 

brick, crumble, dough, express, fist, flexible, flush, injure, lump, mixture, reconcile (reconciliation , irreconcilable, difficulty ), ruin, shatter, shutter, sift (sieve), slight, sparkle, sprinkle (hearse, petal, kosher), stale (Belly Laugh, breadbox, bread bin), utter


Lesson 15 of  Level 4

Laika, the Space Dog

laika-the-space-dog

 

although, apply, await, beloved, bury, climate, complain, confuse, due, entire, establish, furnace, leash (crate), mature, measure, midst (oasis), misery, prior, research, variety


Lesson 16 of  Level 4

Gwen’s New Friends

This image has an empty alt attribute; its file name is basketball-girls.jpg

 

altogether, bind, bruise, custom, disobedient, foresee, glimpse, hoop, misfortune, negative, per, plead, rip, sake, scrape, source, stern (rebuke), stitch, thump, vehement


Lesson 17 of  Level 4

Kara Goes Camping

kara-goes-camping

 

civilization, convenient, den, dew, drastic, exit, flock, fold, lid, loom, mighty, mushroom, native, poison, reed, shield, stormy, sway, urban, wade


Lesson 18 of  Level 4

The School Play

the-school-play

 

accent, barber, basement, blank, blink, choir, comic, complicate, decline, errand, glove, hermit, justly, leather, ponder, reserve, script, search, slam, staircase (migrant)


Lesson 19 of  Level 4

Isaac’s First Plane Trip

This image has an empty alt attribute; its file name is Plane-Trip.jpg

 

afflicted, aisle , atmosphere, author, breakdown, cargo, chapter, connect, etc., flip, idle, notify, pea, raisin, retain, state, tray, unfortunate, vivid, vomit


Lesson 20 of  Level 4

The Betrayal

 

betray, blast, bracelet, cease, choke, civil, comment, cross, dent, distrust, fort, found, lining, mass, pray, rife, sole, sweep, treachery, tuck


Lesson 21 of  Level 4

The Teller and the Thieves

 

background, bait, chronicle, copper, disease, folklore, infect, itch, literature, millennium, myth, promote, relate, religion, sum, teller, trustworthy, update, vein, venom


Lesson 22 of  Level 4

The Scribe’s Warning

This image has an empty alt attribute; its file name is empire-palace.jpg

 

charity, commerce, condemn, cozy, deplete, economy, empire, goods, heed, hitchhike, mock, neutral, persecute, pity, reduce, scribe, temper, throne, unity, victor


Lesson 23 of  Level 4

How the Dinosaurs Really Died

 

accurate, analyze, asteroid, controversy, evolve, factor, genetic, genome, identical, intellectual, majority, mammal, multiply, offspring, pesticide, regulate, reinforce, stricken, vast, vegetarian


Lesson 24 of  Level 4

The Traveler and the Innkeeper

 

cherish, compassion, consent, core, cunning, dizzy, equilibrium, foster, grind, growl, moderation, predator, sane, saucer, snatch, stagger, stumble, tense, tumble, withhold


Lesson 25 of  Level 4

Gilbert and the Lizard

 

aircraft, celebrity, concrete, decisive, esteemed, ethical, extinct, hardy, institute, jealousy, migrate, nurture, overhead principle, rural, secluded, species, swamp, traverse, zoology


Lesson 26 of  Level 4

The Forest People

 

assumption, barley, beast, colonel, contagious, corpse, crisis, cure, deformed, discriminate, embassy, extinguish, flint, harass, integrate, miniature, nutrition, promptly, technician, tropics


Lesson 27 of  Level 4

a Dying Forest

 

beneficial, birthplace, capacity, comparative, comprehensive, conserve, crucial, cumulative, deposit, distribute, equator, exotic, federal, formation, frequency, objective, oxygen, rainforest, strategy, wooded


Lesson 28 of  Level 4

Thucydides and the Plague of Athens

 

avail, expand, define, dread, fundamental, horrifying, incredulous, linger, organism, paraphrase, plague, presently, random, riot, scribble, shrine, solitude, stark, summon, worsen


Lesson 29 of  Level 4

The Solar Car Race

 

automobile, candidate, confidential, corporate, enhance, era, guideline, incorporate, interact, interval, mobile, modify, parallel, phenomenon, pollute, ridicule, solar, territory, tournament, transportation


Lesson 30 of  Level 4

The Heirs

 

bill, boundary, chaos, consistent, cyclone, doomed, heir, martial, organic, poultry, scramble, sergeant, sheer, stance, telegraph, textile, tornado, typhoon, wail, wardrobeLevel 5

Download the sound files of the Level  5

Lesson 1 of  Level 5

The Little Mice

 

allot, appall, cache, convenience, dearth, deliberate, dire, elapse, empathy, fanciful, gripe, grueling, mundane, opt, outrage, paltry, rectify, resourceful, sustenance, tedious + conservative


Lesson 2 of  Level 5

The Helpful Abbey

 

abbey, abundant, adjoin, ample, arid, cathedral, deprive, drought, eligible, fast, grumble, inland, moisture, nonetheless, oath, prairie, ragged, rugged, scarce, speculate
H U H P


Lesson 3 of  Level 5

analytic, assert, bachelor, calculus, celestial, cognitive, collision, competent, diploma, excel, geology, harness, intellect, keen, mythology, physiology, radioactive, relativity, sociology, theoretical


Lesson 4 of  Level 5

The Corrupt Administrator

 

administrator, affluent, audit, automate, bribe, corrupt, dispose, headquarters, incentive, infrastructure, legislate, legitimate (Illegitimate), manipulate, merchandise, retail, revenue, rubbish, subsidy, transaction, violate


Lesson 5 of  Level 5

a Famous Accident

 

assess, astonish, commence, essence, extract, fabulous, haste, impulse, latter, molecule, ongoing, pharmaceutical, precise, proximity, publicity, remedy, significance, subsequent, synthetic, terminal, fungus


Lesson 6 of  Level 5

The Island

 

altitude, coastline, deter, devise, expertise, fracture, impair, implement, indigenous, insight, limb, migraine, optimism, peculiar, proficient, quest, ridge, spouse, thrust, tolerate


Lesson 7 of  Level 5

Small World

 

aquatic, biosphere, bizarre, Celsius, coarse, companion, digest, duration, ecology, feat, infinite, nucleus, parasite, prominent, repetitive, reproductive, temperate, tolerance, undergo, vulnerable


Lesson 8  of  Level 5

Becoming a Healer

 

adept, barren, ceramic, culinary, dense, dignitary, dominate, edible, hostile, intake, likewise, malnutrition, medication, misconception, obscure, oppress, peel, prescription, respirator,


Lesson 9 of  Level 5

The Weaving Machine

 

 archaic, benevolent, brass, capitalism, component, dependence, diminish, drawback, fad, impose, managerial, medieval, obsolete, peninsula, prestige, proportion, radical, refute, spectacular, weave


Lesson 10 of  Level 5

Life on the Farm

 

accountant, capitalist, contempt, dedicate, ditch, enterprise, exquisite, finance, indifferent, irrigate, maximize, monetary, precaution, preliminary, saturate, simplicity, sow, soy, spade, upcoming


Lesson 11 of  Level 5

Beethoven’s Gift

 

acute, aggression, banquet, biography, boost, clap, compel, dominance, gorgeous, inevitable, legacy, masterpiece, multiple, narrate, notorious, outdated, overall, partiality, spontaneous, virtue


Lesson 12 of  Level 5

Brothers

 

anthropology, applaud, appoint, compatible, competence, confer, consecutive, crude, cube, feedback, ignorance, masculine, monument, muscular, posture, situate, supervise, symmetry, tattoo, undergraduate


Lesson 13 of  Level 5

The Old Hound

 

brook, cater, considerate, consumption, criteria (single form: criterion), crust, degrade, entitle, escort, external, facility, faculty, heap, hemisphere, hound, impersonal, ornament, pedestrian, sanctuary, spectator


Lesson 14 of  Level 5

Day Without Sight

 

asset, aspect, Braille, bud, coordinate, disprove, humanitarian, hypothesis, imprint, informative, optic, premise, rack, Renaissance, revere, simultaneous, skeptic, spatial, specify, wax


Lesson 15 of  Level 5

The Big Ship

 

 accessory, acquisition, adequate, cardboard, dilemma, elaborate, facilitate, fleet, grid, import, infer, inflate, innate, marble, mast, nausea, naval, pouch, saturated, updated


Lesson 16 of  Level 5

The History of Parachutes

 

 addict, archeological, archeology, brainstorm, budget, chaotic, cite, correspond, courtyard, estate, fraud, hydrogen, integrity, knit, outlook, parachute, prehistoric, proponent, refine, restrict


Lesson 17 of  Level 5

“I Didn’t Do It!”

 

attorney (litigate, litigator), chronic, discipline, donor, fellow, gossip, graduate, graffiti, guardian, implicate, kin, referee, sever, shaft, stab (cork, corkscrew), stimulus (a shot in the arm), suspicion, terminate, theme, tuition


Lesson 18 of  Level 5

The Soldier’s Decision

 

aggressive (meek), amnesty, arena, auditorium, captive, combat, commonplace, compound, corps, distract, dumb, foe, hack, meditate, nick, provoke, realm, reign (hyena), rust, sacred (liturgy, reclaim)


Lesson 19 of  Level 5

Jane’s Pride

 

(might) accordingly, anchor, buoy (life buoy), catastrophe, context, designate (conservation), distort, dock (warehouse), fore, frequent, genuine, grease, intricate, offset, overlap, precipitate, secondhand, slot, submerge, tactic


Lesson 20 of  Level 5

Microchips

 

aggregate, antibiotic, circuit, complement, compress, database, equivalent, immune, input, intimate, magnet, metabolism, microchip, phase, pinch, prevalent, quantum, ratio, spiral, viral, procedure, strand, interlock


Lesson 21 of  Level 5

The Twins

 

astounded, attribute, bilingual, clone, colloquial, cosmetics, dash, disgust, fluorescent, furious, gulf, humanities, knot, linguist, participant, plausible, ritual, sibling, skinny, vague


Lesson 22 of  Level 5

The New Bioco

 

acid, administration, administrative, biotechnology, cholesterol, coalition, deceptive, diabetes, eliminate, erosion, ethics, explicit, framework, manufacture, mechanism, minimize, nectar, notion, prone, straightforward (motto, very)


Lesson 23 of  Level 5

How Comet Got His Tail

 

astronomical, atom, breadth, circumference, comet, crater, crescent, debris, despair, embed, fragment, galaxy, gigantic, gloom, radiate, roam, solitary, spectrum, sphere, status, dimensional


Lesson 24 of  Level 5

The Resourceful Landlord

 

bankrupt, conform (Dress code), employ, expel, extension, forthcoming, furnish, hygiene, hygienic, landlord, lease, mandatory, mend, mortgage, personnel, plumbing, tenant, trendy, utility, whereby


Lesson 25 of  Level 5

The Man and the Monkey

aesthetic, arrogant, bias, canyon, creek, drill, executive, fatigue, incline, nasty, perceive, primate, primitive, stereotype, sticky, termite, thereby, trail, twig, welfare


Lesson 26 of  Level 5

Cosmo’s Flight

 

behalf, flap, glacier, globe, horizontal, hum, inventory, inward, loaf, oracle, orbit, overview, preview, previous, provide, recur, relevant, rite, stall, supernatural


Lesson 27 of  Level 5

The First Organ Transplant

 

adapt, biological, cellular, dynamic, fantasy, heredity, internal, minimal, pioneer, prescribe, respective, revive, rigid, sequence, substitute, surgeon, therapy, transfer, transition, transplant


Lesson 28 of  Level 5

The Lottery

 

aquarium, arbitrary, autobiography, convention, gracious, improve, insulate, intrigue, longevity, misplace, naughty, norm, orangutan, overload, philanthropy, probe, recipient, reptile, thrive, ultimate


Lesson 29 of  Level 5

Jen’s New Job

 

antique, applicant , artifact, authentic, chronology, diplomat, epic, excerpt, fossil, humiliate, lyric, majesty, monarch, precede, punctual, recruit, refund, register, renown, tusk 176


Lesson 30 of  Level 5

The Demon’s Bridge

 

burden, compromise, craft, crook, currency, enigma, fragile, hybrid, innocence, merge, moderate, overwhelm, perception, reunion, rig, shiver, sociable, talkative, tow, tramp, stretcherLevel 6

Download the sound files of the Level  6

Lesson 1  of  Level 6

The North Star

download-1

 

alleviate, astrology, differentiate, disrupt, equation, err, erroneous, frantic, hull, inadvertent, improvise, latitude, mariner, multitude, nuisance, permanence, revolve, soothe, stranded, volatile (+ course+ opt+ constellation+solvent+evaporate )


Lesson 2 of  Level 6

The Fossil Hunters

The Fossil Hunters
 

arduous, attain, coexist, conceive, dubious, ego, elastic, endeavor, engrave, excavate, jagged, locale, mold, outright, periphery, plaster, shovel, skeletal, terrestrial, vicious (+ dirt+ initial(n)+ curator+ feud+ spa )


Lesson 3  of  Level 6

Dressed to Excess

Dressed to Excess

absurd, anemia, aristocracy, aristocrat, attire, craze (Plummet), enlarge, excess, feminine, hallmark, pad (pentyliner), predominant, reputable, rouge, signify, strap, tangle, vanity, vie, vulgar) at the other/opposite extreme+maid+ wig+ stuffed+ sole+ heel+ filth+ lace+ column)


Lesson 4  of  Level 6

The Butler’s Bad Day

The Butler’s Bad Day

attic, chunk, civic, descent, din, dissatisfy, fuss, gourmet, hence, intrinsic, kettle, ministry, ordeal, outspoken, overwork, particular, pungent, snore, soundly, superintendent (veranda + sauna)


Lesson 5  of  Level 6
alternate, apologetic, benign, char (mustard), clarify, distress, dogged, ensue, gasp, negotiate, overdose, persuasion, relay, reluctance, restate, sesame, sip, verge, wary, waver (read+ straw)


Lesson 6  of  Level 6

Amazing Komodo Dragons

Amazing Komodo Dragons

ashore, contradict, counterpart, devoid, diverge, elude, embryo, fend, fictitious, gazette, homogeneous, obstruct, plunge, prolong, publicize, sparse, surplus, theorize, verify, vigorous


Lesson 7  of  Level 6

altar, arthritis Bee stings have been known to alleviate the symptoms of arthritis. , botany, credible, deceased (decease), deception, decipher, dung, dusk, gratify, hone, mash, ornate, pneumonia, psychic, psychotic, scope, sinister, strife, therapeutic, (genital, wart)


Lesson 8  of  Level 6
congested, courier, deform, etiquette, exclusive, freight, garment, insomnia, intuitive, liable, obsess, overboard, premium, privilege, propel, socialize, suppress, tram, unsettle, warp 50


Lesson 9  of  Level 6

Dangerous Bites

Dangerous Bites

artery, deterioration, elusive, forage, ++ impede, induce, inseparable, invalid, magnify, mainstream, microbe, negligible, paralysis, pest, prevail, respiration, rupture, savage, stun, susceptible


Lesson 10  of  Level 6

The Avalanche

 

accumulate, aerial, apparatus, avalanche, consistency, convection, discharge, intact, mortal, omen, overcast, poignant, ranger, rubble, seclude, sideways, sob, sober, speck, upbringing


Lesson 11  of  Level 6

The Lydian King

 

advocate, authorize, civilian, commodity, conquest, disclose, dynamics, enroll, envious, euphoria, festive, jolly, lentil, marshal, morale, prophecy, sage, senate, sentiment, unrest


Lesson 12  of  Level 6

The Butler

 

adorn, bliss, butler, cramp, dilapidated, evoke, farewell, faucet, filth, flaw, grin, housekeeping, mound, numb, reckless, slate, stool, testament, timber, valve


Lesson 13  of  Level 6
certify, collaborate, compile, counteract, curb, diagnose, enact, federation, gross, humane, intolerable, needy, onset, pledge, prohibit, rash, render, smallpox, transmit, vow


Lesson 14  of  Level 6

The Coward’s Lesson

The Coward’s Lesson

camouflage, contemplate, contend, cot, enlist, frontier, handbook, hesitant, lush, marrow, outfit, paw, quiver, splendid, stray, substantial, torch, tract, vigil, weary


Lesson 15  of  Level 6

Epidemic in Zimbabwe

adhere, administer, compassionate, contaminate, deficiency, epidemic, hazard, imperative, intestines, manifest, metabolic, overcrowded, paramount, practitioner, provision, replenish, sterile, upgrade, viable, voluntary


Lesson 16  of  Level 6

amid, backstage, billionaire, brute, clumsy, collide, culprit, evacuate, flammable, mob, premature, resent, satire, scrutiny, segregate, subject, testify, tumult, underestimate, uproar


Lesson 17  of  Level 6
accelerate, anew, defect, dreary, duplicate, electromagnetic, electron, glide, ingenious, innovation, innovative, launch, meteorological, meteorology, penetrate, propulsion, simulate, spur, stimulate, tenacious


Lesson 18  of  Level 6

beforehand, centigrade, chatter, concerto, condense, cove, deteriorate, exterior, freeway, hearty, hospitable, manor, monastery, nursery, outstretched, parcel, profile, vivacious, winding, zip


Lesson 19  of  Level 6

Seizures Then and Now

 

airway, Almighty, advent, constellation, definitive, equate, inhale, invoke, lunar, novelty, outmoded, personalize, pertain, primal, psychiatric, psychiatry, reflex, seizure, session, utensil


Lesson 20 of  Level 6

The Greedy Bee

adhesive, adverse, dependency, dump, eternal, fluctuate (fluctuation), fro, inclusion, intermediate, intermittent, mentor, phoenix, photosynthesis, pollen, regain, reverse, swarm, texture, tickle, vibrant


Lesson 21  of  Level 6

The Mayor of Sherman

 

abolish, amend, aspire, censor, charter, constitution, cosmopolitan, disseminate, flatter, infamous, lame, limp, outburst, pathological, phenomenal, poll, remorse, secrecy, tackle, trance


Lesson 22  of  Level 6

The Editor’s Choice

coward, delete, firsthand, earnest, ethnic, exclude, fluent, imperial, inclusive, legislature, linguistic, monolingual, nationality, patriot, prosecute, racial, solemn, solidarity, tact, undermine


Lesson 23  of  Level 6

The Ice House

 

allocate, appetizing, blizzard, cavity, clockwise, concentric, courtesy, crisp, discord, frigid, generate, glacial, interchange, locker, multicultural, omission, oversee, pierce, replicate, wavy


Lesson 24  of  Level 6

Preparing of the Future

 

abide, conversion, cram, defer, export, fumes, habitual, justify (intergovernmental ), output, overpopulation, patent, penalize, petroleum, prototype, scrap, sector, subscribe, subsist, suspend, synthesis


Lesson 25  of  Level 6

Hundred Plays

 

acrobat, advocacy, communal, fluid, harmonize, industrious, inventive, judicial, Mandarin, metropolitan, mimic, misguided, rehearse, scorn, sensory, staple, statute, veteran, villain, vine


Lesson 26  of  Level 6

The Kidnapping

 

constrain, depot, emulate, forefinger, gut (gutted, beer gut, blood and guts) , inherent, intimidate, janitor, moist, nope, prod, ransom, restrain, saliva, spit, sprint, stunt, tolerant, vampire, yawn


Lesson 27  of  Level 6

The Earl of Shining

 

analogy, ancestry, archer, conspiracy, deputy, earl, fragrant, funnel, hereditary, hymn, invert, prey, procession, prophet, sarcastic, seasoning, sodium, tyranny, tyrant, vinegar


Lesson 28  of  Level 6

The Lord and the Farmers

 

adjoining, allege, arch, assemble, casualty, erect, foul, hectare, heighten, hospitality, mansion, outnumber, overjoyed, pasture, petition, renovate, revise, slab, terrace, turf


Lesson 29  of  Level 6

The Shortcut

 

analogous, binoculars, bulk, comprise, depict, dual, Fahrenheit, fulfill, grove, ore, outback, outweigh, paradox, pier, shortcut, tariff, thermometer, tilt, vice versa, whereabouts


Lesson 30 of  Level 6

The Mad Hatter

 

amber, charcoal, columnist, courteous, credentials, crickets, delta, detergent, euphemism, expire, granite, gravel, haunt, liberal, maze, moss, peck, pebble, (pebbledash), reservoir, streak, crowLevel 7

Lesson 1 of Level 7

intruder, avert, concrete, initiative, recruitment, inundate, intersection, protester (point blank, wrestled, ), detain,  habeas corpus, forestall (inevitability), hangover (as fresh as a daisy, daisy), infancy (adulthood ), garner (reportedly), sought, expenditure, procure (prostitute, prostitution, pimp ), allegation, illicit (licit), jeopardize

Lesson 2 of Level 7

insatiable (skirt around, oats), poacher, marvellous, indigent, burial, fiscal, widen, deficit, inflation, turnover (grass being greener), ambiguity (ambigious), haphazard (willy-nilly), intensity, obedient, inborn, judicious, survey

Lesson 3 of Level 7

infection, indiscriminate, foresight, prohibition (prohibitionist, prohibitive, prohibitory ), strive, exhort, torrent, repertoire, sluggish, vindicate, oral, furtive (giggle, giggly ), momentum, jeopardy, nomination, ascertain, derailment (-ment, reiterate,cast-iron, cast iron,  skillet ), outskirts, habituate

Lesson 4 of Level 7

dwindle (trickle, trickle-down effect), purport (adherent, misnomer, zealot ), infiltrate, informer, tangible (intangible), adroit, articulate, eradicate (polio), incidence (leprosy ), diet, ascribe, emit, discrete, remnant, ascend, vacancy, tension, exacerbate, recession, traditional

Lesson 5 of Level 7

assurance, foe, Columnist, investor, germane, regulation, intrude, treatment, illiteracy, morality,(refugee) fallacious, hazy, gallant, remarkable, frugal, haven, acclaim, inflation, fortify, narrowly, assassination, impure

Lesson 6 of Level 7

vacillate (persuadable), inadequacy (sibling), lecturer (essayist), implore, hamper, expulsion, prominent, cleric, influential, delineate, convenecompliance ( compliant), obligation (installation, whereabouts ), flourish, insignificant, economic, offensive, imminent, pupil, strengthen

Lesson 7 of Level 7

laudable, languished, detention, dungeon, sanction, loyalty, gamut, loyalty, gamut, manual, transmission, selfish, foolish

Lesson 8 of Level 7

fine,  Inspector, violation, ceasefire, minor, negotiation, assault, foretell, illegible, phenomenon, integration, hastily, abusive, referee, incarcerate, intentional, boon, fastidious, preference, ample

Lesson 9 of Level 7

flout, extensive, hasten, demise, Condolence, purify, glib, spawn, led, evade, reliance, stalk, inexorable, align (non-align), matrimony, decree, repeal, displace, autonomous, displace

Lesson 10 of Level 7

campus, association, election, pacify, adversary, verse, irregular, elicit, recourse, literally, integral, curriculum, prosperous, merely, daze, retort, extraneous, frail, override, matter

Lesson 11 of Level 7

intensify, discard, litter, lot, momentum, expressive, abstain (profanity), degenerate, fiasco, squad, ballot, docile, maim, idol, fallacy, wrath, banal, pretext, affable, infraction

Lesson 12 of level 7

dexterity, implicit, coerce, whim, cajole, partnership, survival, comply, accusation, in-depth, electrical, insulation, extremism, forum, marginal, clarity, deploy, breach, sovereignty, sanctity

Lesson 13 of level 7

bandit, abduct, gunpoint, enslave, loot, mitigate, transient, devalue, devaluation, speculation, shuffle, reshuffle, merger, sanitary (sanitation worker, sanitize ), tax, taxing, blasphemy, acquaintance, feign, pathos, mull, agenda

Lesson 14 of level 7

hardliner, infltration, reformer, stoke, counter, perplex, Toll, coroner, antidote, synthetic, narcotic, opiate, Expat, spotlight, eligible, malignant, contagion, pervade, endanger, stability

Lesson 15 of level 7

raid, hostage, peasant, grievance, air, checkpoint, curfew, bore, bear, counsellor, stoical, scandal, address, corporation, resistant, mutiny, imprisonment, man, bribery, corruption, drug

Lesson 16 of level 7

bestow, heroism, commitment, inheritance, unsolicited, summarily, ethos, abate, odour, emission, efficiency,
money-laundering,
resident, volume, salvage, be under way, call off, emerald, ailing, insightful , ethereal, attest , audacity

Lesson 17 of level 7

zenith, heated, compensation, incur, porcupine, spiny, astute, binder, bargain, elite, abort, embryo, fertilize, assimilate, lucid. accommodation, luxurious, cruise, unmitigated, clandestine, whistle-blower, unpretentious, reportedly, delegation

Lesson 18 of level 7

restriction, exempt, compulsory, seminary, biometric, iris, legislation, disrobe, vestry, disperse, abhor, squander, flirt, incorrigible, dormant , prune, accordexhaustive, undergo, renovation, revoke

Lesson 19 of level 7

dissident, fallout, breakup, rift, sectarian, argumentative, noose, reprieve, rap, subdue, uphold, suspension, verdict, extremist, unfold, disband, Chancellor, defendant, destined, paradigm, concise, potent

Lesson 20 of level 7

neutralizes , neutrality, footage, oppression, oppressive, harrowing, culpable, indecent, surpass, threshold, nominee, caucus, bearing, antipathy, Stationary, queue, lorry, swerve, morsel, consolation, worse off, mourning, slay

Lesson 21 of level 7

Slender, implication, catastrophic, heedless, peruse, upshot, entry, plight (ghetto), nomad, nomadic, antithesis, embellish, jargon, inaugurate, glaring, Briton, partake, ammunition, might, convincing, cache, ram, girder

Lesson 22 of level 7

extravagant, commemorate, pilgrim, converge, auspicious, wreath, reciprocationDemonstrator, augment, bonuses, synergy, prosperity , interdependence, implementation,  purge, coup , assassinate, gag, foul, muffle, dismissalcontroversial

Lesson 23 of level 7

eccentric, assent, subside, superfluous,  seem,  Molest, obscene,  smuggle, Juvenile,  delinquent, delinquencyblurred, prankoffenderpersistentwarring, faction, rehabilitate, calamity, planetary, pauper, dissent

Lesson 24 of level 7

murmur, discontent,  quench, Impulsiveindecisive,  standstilldisregard,  margin, cordial,  loathing, vigor, vigour,  catalyst, chlorine, exposedfrostbite, lead, exposure, prolongematernal, extraction  

Lesson 25 of level 7

pollutant, sulfur (sulphur), glittergraceful, opulent, airy, potency, rebellion, tint, ambivalent, ambivalence, gospel, rigour, facade, orientation, slide, hears, outbreak, hostility,partition


Lesson 26 of level 7

cessation, arouse, wean, distastesympathizepredicament, expression, figure, ire, conservationist, puristconsortium, obsequioussurrogate, warfare, guerrilla, overthrow, deterrent, agony, descendant


Lesson 27 level 7

altruism, intensive, vice, passionate, long, disturbance, mortar, bewilder, resentful, intrusion, invoice,  parchment, quillmanuredeity, rular, delusion, revisionharbourgrudge

(porcupine)


Lesson 28 level 7

storey, dossier, tropicalpanelconjunctioncounterfeit, withdrawal, serenitymarpremier, tranquil, overt, unapologetic, congenital, opening up, cultivation, demonic, sly, plunder


Lesson 29 level 7

pillage, egotism, nascent, inestimable,blessing, prudent, pasteurized, Peril, fraught, petiole, woe, glean, sketchy, snippet, formidable, recuperative, weaken, arsenal, sizable, retaliate


Lesson 30 level 7

relish, glory, circumspect, speculator, desolate, erratic, defiant, taunt, helmet,* rifle, helmet, sentry, malice, reproach, accost, valiant, crusade, verbal (verbalize), give- and-take, guttural, interrogator (interrogate, interrogative), custody


Lesson 1 level 8

unorthodox, venue, fixture, scuffle, pub, drench,  heckle, remand, bail, forfeit, *tabloid, exile, rebellious, yoke,*ox, bridle (unbridled), exhilaration, oust, headstrong, trustee, graft, evasion, (evasive)


Lesson 2 level 8

contrived, jovial , procrastinate (procrastinator), repentance, parting, defuse, devilish, chap, grieve, reincarnation, compelling, tolerable, (toleration), boredom, erotic, presidency, frisk. (pen), yelp, involuntary, involuntarily, hometown


Lesson 3 level 8

handball, blatant, revival, decimate, manslaughter, acquit, vigilance (vigilant),
genocide, minority, hypocritical (hypocrite ,Hypocrisy), fugitive (tip-off), excusable (inexcusable), optimistic (optimism, optimist), entrepreneur (entrepreneurial, entrepreneurship), vacant, perennial, air strike, militant, manoeuvre (maneuver, whilst, Holy Grail), divisive


Lesson 4 level 8

improbable, chivalry, knight, icing, decompose (embalm), landfill (Diaper), incinerate (fission, plant), Arrogance (arrogant, by and large, enmity, bling out, canary in the coal mine ), downright, edgy, defensive, stalemate, ransack, round-the-clock, assignment, pore over, domestic, drone, hectic, wayward


Lesson 5 level 8

surveillance, armoured, (armored), invasive, intercept, convoy. artillery, barometer, moped, preposterous, impertinent, pertinent, humility, trepidation, disintegrate, treacherous, concerned, fidelity, perfectionism, mummify, entomb


Lesson 6 level 8

midair, courtly, ferocious, incite, shudder, gown, cubicle, abreast, quilt, patchwork, neurosis, sanity, insane, sane, rapture, ravenous, highbrow, lowbrow, exude, palliative, Orthodox


Lesson 7 level 8

objection, infringement, pension, scrimp, swastika, skinhead, thug, arson, lawsuit, patrol, misconduct, incursion, stimulant, goad, meadow, fawn, tin, slcak, cling, juggle


Lesson 8 level 8

aloof, loophole, embroil, nab, mugger, regulator, cornea, feaster, apt, logger, aggravate, asthma, trespass, shrug, adjourn, reconvene, array, insularity, exterminate, erode


Lesson 9 level 8

topsoil, scree, precarious, glacier, interest, bulldoze, engender, skew, tenuous, greenhouse, uncertainty, tick, iceberg, calve, devour, perch, conspicuous, plumage, savant, scowl


Lesson 10 Level 8

stamp, expansive, ambition, reciprocal, (reciprocate), synopsis, nimble, digression, (digress), proposition, undesirable, Introvert, extrovert, (extravert), stammer, consummation, inbred, malady, overweening, unabated, expansion


Lesson 11 Level 8

veto, deregulate, amendment, (amend), constitutional, working group (working party), tribunal, arbitrate, redundancy, augur, gala, consequential, fealty ,  monarchy, restoration, rule, disrepair, closure, outcry, trophy, prompt


Lesson 12 Level 8

cogent, (illiterate), assessment, module, freestanding, endorse  (indorse), dignitary, truce, swap, lookout, proposal, disposal,  lofty, disdain, (landlady), rabble, (rabble-rousing), lordly, pointedly, pint, mellow, mandate, Partial


Lesson 13 Level 8

blockade, strangle, slump, sub, yacht, trawl, smack, windfall, slash, crimson, canvas, lace, heaby-duty, workforce, versatile, (lavender, aromatherapy), gruelling, downsize, lop, rightsize, receptive


Lesson 14 part 8

renewed,  coherent (incoherent), rambling (ramble), touchdown, key, hysterical, drum, (thinner), picturesque, cord, (spinal) tangled, trunk, possession,  post-mortem, (postmortem), (pathologist ), mortuary, hearse, inmate, staffer, (cut off) , pork, clemency, school, (carp)


Lesson 15 part 8

brig, angler, retirement, beckon, attrition, nest egg, -fold, impoverished, (cholera), odontology,  Santa Claus, shanty, forensic, cordon off, (cordon bleu), adjacent, projectile,  (in kind), unidentified, dental, (record), carnage, conflagration, censure


Lesson 16 part 8

crackdown, (crack down),  asylum, veiled, (veil), bogus, offshore, thinly, (cold cuts), (coleslaw), (T-bone steak), sarcasm, touch, mark, barbed wire, gargle, peroxide, linoleum, worn, (parquet ), checker, spell, atrocious, bombardment, (bombard), rowdy, fraternity  (frat)


Lesson 17 part 8

poker-face, (cantaloupe), backgammon, dime, (nickel-and-dime, five and ten, five and dime. dime store), loll, porch, (glassed-in), (sun porch), (shooting the breeze), lenient, (burglar), emigration, (emigrate), prosecution, hate-crime, (hate crime), stiffen, inferno, satirist, (satire), unduly, contributor, schmooze, obesity, (obese), mounting, (rubberize), tarmac, drawl


Lesson 18 part 8

concoct, herb, medicinal, preferable, (preferably), injection, injection-moulding, (injection-moulded, moulder, moulding, mouldy), aromatic,(basil) flavour, antiseptic, projectile, venereal disease, -homo, gonorrhoea, crippling, (cripple), the elderly, (link), quote, evict, (non-payment), stereotype, oriented, repudiate


Lesson 19 part 8

treaty (missile), aviation, bipartite, (vagina), uterus, bound,  antixlimax, (anti-), (climax),  hype, trump, divert, (diverting), ignite, fury, pitch, batter, ablaze, blazing. quake, magnitude, reckon, presage, sombre, crumple, (crumple)


Lesson 20 part 8

lethal, paralyze, (paralyse), waist, (drawstring) sling, piety, buckle, (unbuckle), cascade, cinch, measurement, taper, viper, provocative, sidelong, concession, belated, apologize, (apology), moody, injudicious, misleading, monolith, (monolithic)


Lesson 21 part 8

unreservedly, heartfelt, abject, contrite, grovel, mumble, profuse, denounce, biased, evolution, farce, romance, inextricably, interwoven, extinction, contravention, draft, grab bag , multilateral, ( unilateral, bilateral, lateral, lateral thinking), non-proliferation


Lesson 22 part 8

gymnastics, incompetence, staggering, (staggered), neanderthal, monumental, cock-up, forte, notable, (notably), open-air, application, detach, (detachment, semi-detached, detachable ) retina, (retinal), discretion, guarantee, leading-edge, leading, on spec, welcome, leverage. (lever, fulcrum)


Lesson 23 part 8

conductor, bawl, baton, pomp, ratify, solidify, uneasy,  unpick, abrogate, inception, variation, vacuum, unilateral, mercenary, skepticism, (scepticism, skeptical, skeptic), flagrant, defiance, preoperative, inscribe, vellum


Lesson 24 part 8

deafening, earmark, retrograde, pending, botch, bicker, lethargic, peremptory, menopause, (menstruate), pessimism, abyss, razor, serrated, precipice, poised, envoy, spew, deputize, aggrandizement, amalgamate


Lesson 25 part 8

exertion, (exert), legislative, foremost, intercede, liaison, colonial, uprising, dispatch, quell,  proclamation, emancipation, conspire, (aide), defraud, Discipline, revolt, garrison, regiment, seal, airtight, alibi


Lesson 26 part 8

murdered, tribute, musical, brutal, watertight, compartment, (compartmentalize, glove compartment), aft, weight, Project (v), hatch, screening, (juror), occupant, write-off, agile, lobby, representative, dividend, coronation, emissary, revolutionary


Lesson 27 part 8

lurk, cry, ( rallying cry), reaction, ruthless,  entice, prospective, shrill, puncture, dignity, dignified, unassuming, impeachment  (victory), lash, gang, (extramarital, rape, pickpocket), statutory, (employee), indulge, (death warrant), file, recount, abode, rib


Lesson 28 part 8

squish, vertebrae, acupuncture, petty, (larceny), squabble, vintage, culminate, (carnival ), corpulent, surmise, abound, (abundance , abundantly, caravan), rumour, (rumoured, rumourmonger ), split, triplicate, (bureaucrat), stuffy , aghast. faceless, dismay, wice, polemic


Lesson 29 part 8

dejected, belligerent (belligerence), spay (neuter), neutral, (therapist), right-wing, nationalist (nationalism), patriotic (patriot), revert, package, torpedo, waterline, (vegetation), belligerent (belligerence), fabricate, albeit, markedly, detrimental, pandemic, globalisation, (globalize), trainer, grungy


Lesson 30 part 8

pester, obscenity, hurl, (windscreen). inescapable, bash, (bashing, bashful), foothold, hijack, Might, sewer, (sewerage), grenade, besieged,(airdrop), leaflet, will, shower, (showerproof, showery), Enclave (Exclave), militia, target,raze, demolish, helping (serving), in one sitting


Lesson 1 part 9

spurious, Correlation, (Medicaid), stabilize (stabilizer), brilliance, pyramid, stratum, (strata), staunch,  withstand, handling, campaigned, (citywide, ) labour, (left-wing, MP, non-member,new-look ), campaign, (cannabis), mobility, mobalize (reservist), legalize, expunge,  recreation, eavesdrop, (eaves), testimony, innuendo


Lesson 2 part 9

banter, (lighthearted). relentless, propaganda, gear, standby, wisp, (dill pickle),didactic, determination, (get-up-and-go, determined, self-determination, hard-nosed, hardnosed, hard nosed, manfully ), single-minded crunch, (crunchy), skid (skid row), resilience (autobiography), psychological (psychologist), apathy (apathetic), rhetoric, lead-up (lead up), nerve-ˌracking (nerve-wracking), xenophobia, demo, pervasive


Lesson 3 part 9

electorate (-ate), incapable, morally, blush, misgudge (turnstile ), pang, unscramble, convertible, authoritarian, partially (partially sighted, sighted) crescendo, assiduous, electoral,  dissuade, espionage, roster, orchestrate, so-called, slogan, chant


Lesson 4 part 9

TRANSPARENT, evanescent, manifesto, reprimand, foreman, immerse (immersion), pool, renascent, stronghold, fervor, gorge (walkway, excrement feces, faeces), dank (dank memes). stinking (stink, stinky, stinker ), carcass, permeate, disparity, evaporate, filthy, cavern, exuberant (exuberance)


Lesson 5 part 9

mutter, appalling (appalled), grapple, proctor, detonate, treason (try), grisly, velvet, eloquence (eloquent), rabid (rabies ), fanatic ( fanatical, fanatically, fanaticism ) alienate, unprecedented, mobilize (mobilise), dimension, loitering, backbone, instill (instil), deprivation, hallucination


Lesson 6 part 9

congenial, enormity, daunt, Undaunted, (dauntless), austere, dementia, withdrawn, resilient, stamina, freelance, browbeat, jack-knife, gruesome (pentagram), nauseous, commutation, nil, platform, ward, maternity, fetid


Lesson 7 part 9

Deviate, replete, parable,  maiden name, unanimity, futile, ominous, ponderous, relic, obliterate, identity, velocity, gloomy. accolade. penchant, chide, demon, discern, (discerning, discernment) constitute, hurdle


Lesson 8 part 9