Lesson 18 -Level 1 of Essential Words

این مطلب مربوط به “دوره آموزشی ” سایت سلام زبان می باشد و برای افرادی نمایش داده می شود که در این دوره آموزشی شرکت کرده اند.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
***دوره های آموزشی سایت سلام زبان